Tavda Zorg(t)

samen met u!

Flexibel

Flexibel

Tavda Zorg is flexibel inzetbaar en 24 uur per dag bereikbaar. Wij zijn gevestigd in Drachten en ons werkterrein ligt in de provincie Friesland. 
Zorg op locatie

Zorg op locatie

Tavda Zorg levert zorg aan de individu én aan zijn/haar omgeving. In de eigen omgeving veiligheid creëren aan de mens heeft extra onze aandacht!

Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg

Tavda Zorg gaat ervan uit dat elke mens zelf invloed op zijn/haar leven uit wil oefenen. Elk mens is uniek. Van daaruit kijken wij naar wat voor persoonlijke zorg er nodig is.
Betaalbaar

Betaalbaar

Tavda Zorg vindt het welbevinden van de mens belangrijk en levert daarom betaalbare zorg. Door het lage tarief, is er meer tijd aan zorg voor de cliënt.

Waar Tavda zorg goed in is

Tavda Zorg levert zorg aan mensen in de thuissituatie, want wij vinden het belangrijk dat deze mensen daar ook kunnen blijven. Daarom wordt niet alleen zorg geleverd aan de individu maar ook aan zijn/haar omgeving. In de eigen omgeving veiligheid kunnen cre�ren aan de mens, heeft extra de aandacht.

Neem contact op

Doelgroepen

Mensen met verstandelijke beperking

Een beperking is de vermindering van mogelijkheden ten aanzien van gedrag of activiteiten. Beperkt in communicatie, verzorging, lichaamsbeweging, vaardigheden en/of gedrag? Tavda Zorg maakt het leven met een beperking graag makkelijker.  

ADD

Mensen met ADD verwerken informatie, indrukken en emoties trager dan andere mensen en hebben een slecht werk/korte termijn geheugen. Plannen, organiseren en opruimen is lastig door het ontbreken van overzicht. Tavda Zorg helpt graag overzicht te scheppen en leven met ADD leefbaar te maken.  

 

Autisme en/of aanverwante stoornissen

Autisme is een ontwikkelingsstoornis. Mensen met autisme kunnen helemaal opgaan in details, maar verschillende informatiedelen integreren tot een geheel vinden ze  moeilijk. Dit maakt het lastig om overzicht te houden in de wereld waarin geleefd wordt. Tavda Zorg heeft jarenlange ervaring en helpt overzicht te scheppen!

ADHD

Iemand met ADHD heeft last van aandachts- en concentratieproblemen. Impulsiviteit en hyperactiviteit staan op de voorgrond. Tavda Zorg heeft jarenlange ervaring met deze problematiek en helpt hiermee om te gaan. We kunnen het niet wegnemen, maar samen maken we het leefbaar.  

 

ODD

ODD is een oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen met deze  aandoening zijn ongehoorzaam, drifitig, houden zich vaak niet aan de regels en hebben meerdere problemen in de sociale omgang. Tavda Zorg helpt kinderen en hun omgeving hiermee om te kunnen gaan. 

Moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag zijn vaak onvoorspelbaar in hun gedrag.  Structuur en een individuele benadering is erg belangrijk. Onvoorwaardelijke ondersteuning en acceptatie in en van de omgeving in goede en slecht tijden is daarbij erg belangrijk. Tavda Zorgt helpt hierbij!  

 

Samenwerkingsverbanden

Tavda Zorg werkt onder andere samen met onderstaande zorginstellingen.