Tavda Zorg(t)

samen met u!

Werkwijze

Intake

Na aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden. Van daaruit wordt er gekeken wat Tavda Zorg kan bieden. Er wordt een stappenplan opgezet en daarna zonodig een zorgplan. Als er nog geen CIZ-indicatie is, kunnen wij daarvoor zorgen. Op basis van de indicatie zullen de ondersteuningsuren bepaald worden.

Bemiddeling

Voor zover mogelijk laat Tavda Zorg de mensen zelf hun zorg afdragen. Lukt dit niet dan bemiddelen wij tussen het CIZ, zorgkantoor en de cliĆ«nt. Indien nodig onderhouden wij contacten met andere zorgverlenende instanties, of bemiddelen tussen scholen, ouders, specialisten en artsen.

Ambulante zorg

Tavda Zorg gaat uit van de totale mens. Dat betekent dat er zorg geleverd wordt op zowel fysiek, als op geestelijk, als op sociaal gebied. Het één staat niet los van het ander. Tevens wordt er verslaglegging van het zorgproces gedaan. Wij verlenen PPG (praktisch pedagogische gezinsondersteuning), PE (Psycho Educatie) en ondersteunt mensen via een individuele benadering. Tavda Zorg voert gesprekken en adviseert ouders, andere ondersteuners en instanties.

De zorg is een ambulante zorg. Tavda Zorg komt bij de mensen thuis. Dat betekent dat er altijd beweging is en daardoor betrokken blijft. Een zorgproces dient een continu proces te zijn, waardoor wij op de hoogte blijven wat er aan zorg te bieden valt. Wel gaat Tavda Zorg in eerste instantie uit van het zelf doen van de mens. Dit wordt gestimuleerd en waar nodig wordt dit ondersteund. Nogmaals: Elk mens is een individu en wil zelf invloed op zijn/haar leven uitoefenen.

Heeft u vragen over onze werkwijze of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.